“Мојсо” и “Џомба” меѓу камперите на „Маврово 2016“